1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue Sogns Menighedsråd

Formand
Valdemarsgade 2
5700 Svendborg
 

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Bagergade 68A
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Toldbodvej 1 1 tv
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Høje Dong 1
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Bagergade 68A
5700 Svendborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Fruerstuevej 22H st th
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Wandallsvænge 20
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Rødbyhøjen 31
Thurø
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Holmevej 7 st tv
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Dronningemaen 27C
5700 Svendborg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Strandvej 30
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bagergade 43
5700 Svendborg
 
 40488751
Mobil tlf. 40488751 Træffes efter aftale. Fredag fri

Sognepræst
Ørbækvej 25
5700 Svendborg
 
 62 22 31 17
Træffes efter aftale. Mandag fri

Overenskomstansat sognepræst
Egensevej 15
5700 Svendborg
 
 20252068
Træffes bedst man.-tors. 11-12 Fredag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50276716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk