1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue Sogns Menighedsråd

Formand
Valdemarsgade 2
5700 Svendborg
 

Næstformand
Høje Dong 1
5771 Stenstrup
 

Kirkeværge
Holmevej 7 st tv
5700 Svendborg
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bagergade 68A
5700 Svendborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Toldbodvej 1 1 tv
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Jessens Mole 7D 1 2
5700 Svendborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bagergade 68A
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Niels Finsens Vej 4
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Wandallsvænge 20
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Dronningemaen 23 1 th
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bagergade 43
5700 Svendborg
 
 40488751
Mobil tlf. 40488751 Træffes efter aftale. Fredag fri

Sognepræst
Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg
 
 61 37 93 16
Træffes efter aftale. Mandag fri

Sognepræst

Overenskomstansat sognepræst
Egensevej 15
5700 Svendborg
 
 20252068
Træffes bedst man.-tors. 11-12 Fredag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50276716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk