1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Formand
Brynet 6
7100 Vejle
 

Næstformand
Linnemannsgade 12
7100 Vejle
 

Sognepræst, Født medlem
Ørstedsgade 36
7100 Vejle
 

Kirkeværge
Ømkulevej 15
7100 Vejle
 

Kasserer
Tirsbæk Søvej 23
7120 Vejle Øst
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Parallelvej 15
7100 Vejle
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkelyparken 69
7100 Vejle
 

Medlem af valgbestyrelsen
Pallasvej 22
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Rønnelunden 2
7300 Jelling
 

Menigt medlem
Vestergade 6B 2 th
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Ringdams Kobbel 78
7100 Vejle
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Steensens Vej 5
7100 Vejle
 
 51 51 33 68

Sygehuspræst og præst på psykriatris afd. Vejle
Vangvedvejen 21
Linå
8600 Silkeborg

Korshærs- og diakonipræst i Vejle Provsti, Vor Frelser Pastorat i Haderslev Stift
7100 Vejle

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39122170
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk