1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vordingborg Sogns Menighedsråd

Formand
Algade 53 1
4760 Vordingborg
 
 55346663, 22471788

Næstformand
Næstvedvej 32
4760 Vordingborg
 

Kirkeværge
Goldschmidtsvej 10 2 2
4760 Vordingborg
 

Kasserer
Algade 111A 1 tv
4760 Vordingborg
 

Sekretær
Færgegaardsvej 9
4760 Vordingborg
 

Kontaktperson
Amalievej 8
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Goldschmidtsvej 10 2 2
4760 Vordingborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Boulevarden 23
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Amaliehaven 38
Masnedsund
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Haminavej 15E
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Dyrehaven 14
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Margrethevej 10 2 4
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Stationsvej 43
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Oxholmsvej 14 1 tv
4760 Vordingborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirketorvet 14
4760 Vordingborg
 
 40351730

Sognepræst
Nyråd Hovedgade 80
4760 Vordingborg
 
 40351751
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, og i øvrigt efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst
Færgegårdsvej 3
4760 Vordingborg
 
 40351739
Træffes bedst, men ikke kun tirsdag-fredag kl. 10-11 og efter aftale. Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vordingborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70959615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk