1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Tinnetvej 34
Vonge Mark
7173 Vonge
 
 20663751

Næstformand, Kirkeværge
Hærvejen 243
Kollemorten
7323 Give
 

Kasserer
Oksenbjergevej 20
Oksenbjerge
7323 Give
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Torphøjvej 5
Kollemorten
7323 Give
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderhedevej 17
7173 Vonge
 

Menigt medlem
Tinnetvej 4
7173 Vonge
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Toften 17
Kollemorten
7323 Give
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Springbankevej 10
Kollemorten
7323 Give
 
 75803230
Diana Elisa Rasmussen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69338119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk