1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thorsø Høje Menighedsråd

Formand
Villersøvej 13
Villersø
8500 Grenaa
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Villersø Kærvej 9
8500 Grenaa
 

Kirkeværge
Strandagervej 4
Karlby
8500 Grenaa
 

Kirkeværge
Dolmervej 24
Voldby
8500 Grenaa
 

Kirkeværge
Kløvhøjvej 15
Veggerslev
8500 Grenaa
 

Kasserer
Strandagervej 2
Karlby
8500 Grenaa
 

Sekretær, Kontaktperson
Dolmervej 25
Voldby
8500 Grenaa
 

Medlem af valgbestyrelsen
Grønhøjvej 6
Villersø
8500 Grenaa
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hjembækvej 58
Sangstrup
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Høgebovej 2
Karlby
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Veggerslevvej 30
Veggerslev
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Grenaavej 44
Veggerslev
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Pejmarksvej 1
Voldby
8500 Grenaa
 

Kirkeværge - ikke medlem
Grenaavej 46
Veggerslev
8500 Grenaa
 

Provst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
 
 21761169

Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
 
 86321393

Sognepræst (kirkebogsfører)
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
 
 86332222
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Hammelev 62
Hammelev
8500 Grenaa

Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 86321296

Overenskomstansat sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
 
 24901720

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thorsø Høje Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18530716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk