1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voer Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Gårdsholtvej 5
Flauenskjold
9330 Dronninglund

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Voergårdsvej 37
9330 Dronninglund
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bytoften 8
Flauenskjold
9330 Dronninglund
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
J P Jensens Vej 11
Flauenskjold
9330 Dronninglund
 

Menigt medlem
Bytoften 7
Flauenskjold
9330 Dronninglund
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Voergårdsvej 26
9330 Dronninglund
 
 24417729

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voer Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64491555
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk