1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voel Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sorringvej 72
Voel
8600 Silkeborg
 
 30533508
Bedst aften

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sorringvej 70
Voel
8600 Silkeborg
 
 29255209
Bedst aften

Kirkeværge
Den Grønne Vej 25
Voel
8600 Silkeborg
 
 81196571
Bedst aften

Kasserer
Blakgårdsvej 24
Voel
8600 Silkeborg
 
 20152011
Bedst aften

Sekretær
Thyrasvej 3
Voel
8600 Silkeborg
 
 21535085
Bedst aften

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hjortgårdsvej 43
Voel
8600 Silkeborg
 
 29911665
Bedst aften

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dallerup Kirkevej 30
8641 Sorring
 
 86957060

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86853973 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38264710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk