1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brøns-Vodder Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gyvelvej 43
Gejlbjerg
6780 Skærbæk
 

Næstformand
Skolevej 8
Brøns
6780 Skærbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Tingvej 3A
Brøns
6780 Skærbæk
 
Religionspædagogisk konsulent, RAMS, Ribe Stift Konstitueret fængselspræst, Renbæk Statsfængsel

Kirkeværge
Tingvej 59
Brøns
6780 Skærbæk
 

Kasserer
Algade 51
Frifelt
6780 Skærbæk
 

Menigt medlem
Hovedvejen 8A
Brøns
6780 Skærbæk
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brøns-Vodder Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52828228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk