1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndersøvej 113
Skovsby
5492 Vissenbjerg

Næstformand
Odensevej 126
Skallebølle
5492 Vissenbjerg

Menigt medlem
Andebøllevej 171
Andebølle
5492 Vissenbjerg
 
 64473645

Kontaktperson
Kådekildevej 15
5492 Vissenbjerg

Kirkeværge, Kasserer
Solgårdsvej 28
Skalbjerg
5492 Vissenbjerg

Menigt medlem
Østervang 25
5492 Vissenbjerg

Menigt medlem
Vestergade 32
5492 Vissenbjerg

Menigt medlem
Jernbanegade 2
Skalbjerg
5492 Vissenbjerg
 

Menigt medlem
Parkvej 22
5492 Vissenbjerg
 

Menigt medlem
Birkevej 18
5492 Vissenbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkehelle 3
5492 Vissenbjerg
 
 64471111

Sognepræst
Østergade 5
5492 Vissenbjerg
 
 64471006

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vissenbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67993411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk