1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Visborg Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Gl Visborgvej 202
Visborg
9560 Hadsund
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Teglbakkevej 3
Skelund
9560 Hadsund
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Visborgvej 45
Visborg
9560 Hadsund
 

Kasserer
Havnøvej 38
Visborg
9560 Hadsund
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Visborgvej 165
Visborg
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Kjellerupsgade 39
Visborg
9560 Hadsund
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Gl Visborgvej 202
Visborg
9560 Hadsund
 

Sognepræst
Kontor
Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund
 
 25121039

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Visborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60542317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk