1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Virklund Sogns Menighedsråd

Formand
Fyrreskoven 9
8600 Silkeborg
 

Næstformand
Vesterlundvej 59
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge
Thorsøvænget 12
8600 Silkeborg
 

Kasserer
Fyrrebakken 6
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Tippethøj 19
8680 Ry
 

Menigt medlem
Fyrreskrænten 15
8600 Silkeborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Gunilslund 98
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterlundvej 34 B
8600 Silkeborg
 
 30300380

Overenskomstansat sognepræst
Vestre Allé 5
8600 Silkeborg
 
 26272092

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Virklund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60937214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk