1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vipperød Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Egernæs 12
Arnakke
4390 Vipperød
 

Næstformand
Tjebberupvej 35
Tjebberup
4300 Holbæk
 

Kirkeværge
Strædesbakken 4
4300 Holbæk
 

Kirkeværge
Ryttervænget 2
4390 Vipperød
 

Kasserer
Nyvangsvej 11
Eriksholm
4390 Vipperød
 

Kontaktperson
Bøgevej 6
4390 Vipperød
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sandbakkevej 33
Kongstrup
4390 Vipperød

Medlem af valgbestyrelsen
Møllervænget 31
4390 Vipperød
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Sandbakkevej 33
Kongstrup
4390 Vipperød
 

Provst, Født medlem
Jernbaneplads 6, 2.
4390 Vipperød

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Æblehaven 49
4390 Vipperød
 
 59182150

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vipperød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32960073
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk