1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vinderup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterlund 5
7830 Vinderup

Næstformand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Vesterlund 23
7830 Vinderup

Kirkeværge
Bjertparken 81
7830 Vinderup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Vindelevgård 74
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Engparken 2 1 tv
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Toften 28
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Vindelevgård 186
7830 Vinderup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Østervang 3
7830 Vinderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Sevelvej 10
7830 Vinderup
 
 97441105
Gertrud Fogh Bangshøj

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vinderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31318017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk