1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Villingerød Sogns Menighedsråd

Formand
Sneppevej 44
Villingerød
3120 Dronningmølle

Næstformand
Kragevej 2
3120 Dronningmølle
 

Menigt medlem
Kattegatvej 11
3250 Gilleleje

Kasserer
Dr Mølle Stationsvej 32
3120 Dronningmølle

Kirkeværge
Musvågevej 13
3120 Dronningmølle
 

Menigt medlem
Ibisvej 6
3120 Dronningmølle
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Sygehusvej 5
Esbønderup
3230 Græsted
 
 48390024

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Villingerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19552411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk