1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vigsø Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Bjerrevej 16
Bjerre
7730 Hanstholm

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vigsøvej 47
Vigsø
7730 Hanstholm
 

Kirkeværge
Hamborgvej 212
Vigsø
7730 Hanstholm
 
 28125317

Kasserer, Kontaktperson
Vigsøvej 30
Vigsø
7730 Hanstholm

Menigt medlem
Krægpøtvej 151
Vigsø
7730 Hanstholm

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjærkbak 24
Klitmøller
7700 Thisted
 
 20468347
Fridag: mandag

Sognepræst
Hanstholm Kirkecenter
Centervej 4
7730 Hanstholm
 
 21308838
Fridag: fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vigsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12362013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk