1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Majbølle-Vigsnæs Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vigsnæs Byvej 7
4862 Guldborg
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lindhøjvej 10
Hjelm
4990 Sakskøbing
 

Kirkeværge
Hjelmøvej 4
4990 Sakskøbing
 

Sekretær
Vigsnæs Byvej 2
4862 Guldborg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Præstestræde 55
Majbølle
4862 Guldborg
 

Menigt medlem
Majbølle Byvej 61
4862 Guldborg
 

Menigt medlem
Majbøllevej 162
Hjelm
4990 Sakskøbing
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvænget 4
4862 Guldborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Majbølle-Vigsnæs Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44697114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk