1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Videbæk Sogns Menighedsråd

Formand
Fischersvej 9
6920 Videbæk
 

Næstformand, Kontaktperson
Enebærvej 1
Herborg
6920 Videbæk
 

Kirkeværge(Videbæk Kirke)
Vandmøllevej 7
6920 Videbæk
 

Kasserer
Dalsvinget 13
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Rosenalle 5
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Kirkealle 6
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Brogårdsvej 6
6920 Videbæk
 

Formand for valgbestyrelsen
Ringkøbingvej 12
6920 Videbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Kongevej 22 A
6920 Videbæk
 
 97 17 10 83

Overenskomstansat sognepræst
Gl. Kongevej 22A
6920 Videbæk
 
 21 31 26 96

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Videbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37640816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk