1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Målebakkevej 9
Viby
5370 Mesinge
 
 40226562

Næstformand, Kasserer
Søndre Skovgyde 201
Midskov
5370 Mesinge

Kirkeværge - ikke medlem
Trollegade 2B 2 th
5300 Kerteminde

Kontaktperson
Stationsvej 17
5370 Mesinge

Medlem af valgbestyrelsen
Viby Bygade 7
Viby
5370 Mesinge
 

Menigt medlem
Vesterkæret 12
5330 Munkebo
 

Menigt medlem, Orlov
Hindsholmvej 454
Salby
5370 Mesinge
 

Menigt medlem
Viby Bygade 21
Viby
5370 Mesinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Midskovvej 10
5370 Mesinge
 
 65341333

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61659528
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk