1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vestervig Sogns Menighedsråd

Formand
Klostermøllevej 65
7770 Vestervig

Næstformand
Klostermøllevej 10
7770 Vestervig
 

Kirkeværge
Ashøjvej 22
7770 Vestervig
 

Kontaktperson
Margrethevej 14
7770 Vestervig
 

Menigt medlem
Sct. Thøgersvej 12
7770 Vestervig
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Klostermøllevej 71
7770 Vestervig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 8
Tygstrup
7770 Vestervig
 
 97941112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vestervig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63186511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk