1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vestervig Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ussingsvej 3
7770 Vestervig

Næstformand
Hurupvej 9
7770 Vestervig

Kirkeværge
Moldrupsvej 1
7770 Vestervig

Kasserer
Røjkærvej 3
7760 Hurup Thy

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Klostermøllevej 65
7770 Vestervig

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Thykiersvej 27
Tingstrup
7700 Thisted

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 8
Tygstrup
7770 Vestervig
 
 97941112
Træffetid: tirsdag til og med fredag bedst mellem kl. 10 og 11. 97941112 Mandag fri.
Claus Nybo

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vestervig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63186511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk