1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

Formand
Nørdamvej 21
Tostrup
9632 Møldrup

Næstformand
Tingvej 57
Tostrup
9632 Møldrup

Kasserer, Sekretær
Rolighedsvej 1A
9632 Møldrup

Kontaktperson
Ahornvej 33
9632 Møldrup

Menigt medlem
Tingvej 65
Tostrup
9632 Møldrup

Menigt medlem
Rugvænget 11
9632 Møldrup

Kirkeværge - ikke medlem
Havrevænget 29
9632 Møldrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingvej 80
Tostrup
9632 Møldrup
 
 40241944

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Tostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33205414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk