1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Hjortkærvej 14
Omme
6740 Bramming
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Grimstrupvej 13
Ravnsø
6740 Bramming
 

Kirkeværge
Bygaden 10
Endrup
6740 Bramming
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hovedvej A1 10
Endrup
6740 Bramming
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gummesmarkvej 12
Vong
6740 Bramming
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Engdraget 5
Vejrup
6740 Bramming
 
 75190051

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Nykirke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13508917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk