1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Trendåvej 33
Hyllebjerg
9640 Farsø
 

Næstformand
Vestervang 12
9640 Farsø
 

Kasserer
Risevej 30
V Hornum
9640 Farsø
 

Kontaktperson
 

Menigt medlem
Nyboesvej 6
V Hornum
9640 Farsø
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Parallelvej 5
V Hornum
9640 Farsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
V Hornum
9640 Farsø
 
 40112541

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680523
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk