1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

Formand
Skovmærkevej 10
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Næstformand, Kasserer
Mølgårdsvej 1
9480 Løkken
 

Kirkeværge(Ingstrup Kirke), Kirkeværge(Vester Hjermitslev Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Trudslevvej 45
Ingstrup
9480 Løkken
 

Kontaktperson
Grønhøj Strandvej 36
Ingstrup
9480 Løkken
 

Menigt medlem
Skovmærkevej 12
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Sdr Alle 43
9760 Vrå
 

Menigt medlem
Krostien 5
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Skovmærkevej 1
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Elmevej 85
9700 Brønderslev
 
 51514887

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34686742
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk