1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

Formand
Baunen 30
Ingstrup
9480 Løkken
 

Næstformand, Kasserer
Skovmærkevej 10
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Trudslevvej 45
Ingstrup
9480 Løkken
 

Kontaktperson
Grønhøj Strandvej 36
Ingstrup
9480 Løkken
 

Menigt medlem
Bøgevej 15
Solbjerg
9574 Bælum
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tinghøjgade 263
9480 Løkken
 

Medlem af valgbestyrelsen
Krostien 5
V. Hjermitslev
9700 Brønderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Elmevej 85
9700 Brønderslev
 
 51514887

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34686742
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk