1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vesterhede Sogns Menighedsråd

Formand
Refshøjvej 67
Vesterhede
7250 Hejnsvig
 

Næstformand
Grønmarksvej 1
Vesterhede
7250 Hejnsvig
 

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Egebjerg Landevej 76
Vesterhede
7250 Hejnsvig
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Daugårdvej 40
Vesterhede
7250 Hejnsvig
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Refshøjvej 59
Vesterhede
7250 Hejnsvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 2
7250 Hejnsvig
 
 75335063
Træffes bedst på 61335003
Jørgen Johansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vesterhede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66688917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk