1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vesterborg Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Maglemervej 103
4930 Maribo

Næstformand
Vesterborgvej 43
4953 Vesterborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterborgvej 15
4953 Vesterborg

Kasserer
Bøgehavevej 9
4953 Vesterborg
 

Kontaktperson

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Rosningevej 2 A
4953 Vesterborg
 
 54939345

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vesterborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62301015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk