1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nordskoven 21
Bjerregrav
9632 Møldrup

Næstformand
Herredsvejen 69
Bjerregrav
9632 Møldrup
 

Kirkeværge
Gl. Aalborgvej 21
Bjerregrav
9632 Møldrup
 

Kasserer
Herredsvejen 78
Hørup
9632 Møldrup
 

Kontaktperson
Gl. Aalborgvej 44
Bjerregrav
9632 Møldrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Teglgårdvej 30
Hersom
9500 Hobro
 
 86690009

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48169112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk