Menighedsråd

Vester Assels Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Assels Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8708@SOGN.DK
CVR-nummer: 41199318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Strædet 38
V Assels
7990 Øster-Assels
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Grimshøjvej 2
V Assels
7990 Øster-Assels
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lunden 4
V Assels
7990 Øster-Assels
Kasserer, Bygningssagkyndig
Strædet 38
V Assels
7990 Øster-Assels
Kirkeværge
Lervænget 10
V Assels
7990 Øster-Assels
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ginnerupvej 31
Krejbjerg
7860 Spøttrup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.