1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vestenskov-Arninge Sognes Menighedsråd

Formand
Tryghusvej 7
4900 Nakskov
 
 54950091/21787989

Næstformand, Kontaktperson
Svanekærvej 5
4900 Nakskov
 
 54948011/30324023

Kirkeværge(Arninge Kirke), Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Rudbjergvej 65
Næsby
4900 Nakskov
 
 54948410/61349793
.  

Menigt medlem
Fayesvej 38
4900 Nakskov
 
 21299440/24829497
- sekretær for rådet

Kirkeværge(Vestenskov Kirke)
Hvidstensmarken 2
4900 Nakskov
 
 54966100/21787910
.  

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Stenvadsvej 4
4983 Dannemare

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vestenskov-Arninge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67001516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk