1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Venslev Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem
Kirkevej 4
Tjæreby
4230 Skælskør
 
 58141012

Næstformand
Næstved Landevej 564
Bøgelunde
4230 Skælskør
 

Kasserer
Næstved Landevej 695
4243 Rude
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Skolebakken 7
Bisserup
4243 Rude
 

Menigt medlem
Aadalsvej 138
Venslev
4243 Rude
 

Formand for valgbestyrelsen
Venslev Enghavevej 34
Venslev
4243 Rude
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Venslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20695617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk