1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Veng-Mesing Sognes Menighedsråd

Formand
Mesing Hedevej 1
Mesing
8660 Skanderborg
 

Næstformand
Siimtoften 49
Hårby
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge(Veng Kirke)
Låsbyvej 101
Veng
8660 Skanderborg
 

Kasserer
Stjærvej 8
Søballe
8660 Skanderborg
 

Kontaktperson
Høvervej 6
Nørre Vissing
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Sødalsvej 4
Veng
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge(Mesing Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Foerlevvej 4
Mesing
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Låsbyvej 123
Veng
8660 Skanderborg
 
 86943733

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Veng-Mesing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46268318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk