1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vemmetofte Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klostervej 3B 2 27
Vemmetofte
4640 Fakse

Næstformand, Kontaktperson
Vemmetoftevej 38
4640 Faxe

Menigt medlem
Vemmetoftevej 42 B
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Nordhøjvej 28
St Torøje
4640 Faxe
 

Kirkeværge - ikke medlem
Vemmetoftevej 42
4640 Fakse
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vemmetofte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25224914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk