1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Velling Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Velling Kirkeby 2A
Velling
6950 Ringkøbing
 

Næstformand, Kontaktperson
Velling Kirkeby 15
Velling
6950 Ringkøbing
 

Kirkeværge
Velling Kirkeby 6
Velling
6950 Ringkøbing
 

Kasserer
Skraldhedevej 15
Velling
6950 Ringkøbing
 

Menigt medlem
Velling Kirkeby 79
Velling
6950 Ringkøbing
 

Menigt medlem
Præstegårdsmarken 31
Velling
6950 Ringkøbing
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Velling Kirkeby 1
Velling
6950 Ringkøbing
 
 97321618
Alle hverdage undtagen mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Velling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13221715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk