1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vellev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Thostrupvej 5
Thostrup
8860 Ulstrup

Næstformand, Kasserer
Skjesbjergvej 46
Vellev
8870 Langå
 

Kirkeværge(Vellev Kirke)
Enslevvej 22
Enslev
8860 Ulstrup
 
 40323960

Menigt medlem
Kræmmervejen 5
Vellev
8860 Ulstrup
 

Menigt medlem
Thostrupvej 1
Thostrup
8860 Ulstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Mandag er fridag
Thit Kirkeby-Hinrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vellev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46899016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk