1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

Formand
Nakkedamsvej 110
Røgerup
4050 Skibby
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Anemonevej 12
4050 Skibby
 

Kasserer
Kirkegade 3
Ferslev
4050 Skibby
 

Kontaktperson
Kirkegade 38
Ferslev
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Plantagevej 14
4050 Skibby
 

Menigt medlem
Skarndalsvej 20
Kyndby
3630 Jægerspris
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mejerivej 1A
Ferslev
4050 Skibby
 
 47529029

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48781810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk