1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejrum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skt Olai Bakke 10
Vejrum
7600 Struer
 

Næstformand
Rubjerghøj 5
Vejrum
7600 Struer
 

Menigt medlem
Rubjerghøj 1
Vejrum
7600 Struer
 

Kirkeværge, Kasserer
Ellekjærvej 12
Vejrum
7600 Struer
 

Kirkeværge - ikke medlem
Meldgårdsvej 28
Fousing
7600 Struer
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skt Olai Bakke 19
Vejrum
7600 Struer
 

Provst (kirkebogsfører)
Kjærgårdsmøllevej 2
Ølby
7600 Struer
 
 97865016
Birgitte Krøyer

Sognepræst
Sct. Olai Bakke 2A
Vejrum
7600 Struer
 
Tlf: 24447445 Træffes ikke mandag
Erik Bro Lavdal

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejrum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31437210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk