1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejerslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gammelvold 14
Vejerslev
7980 Vils
 
 27112907
Det fleste dage, det meste af tiden

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovkrogen 18
Vejerslev
7980 Vils
 

Kirkeværge
Bjørnsagervej 18
Vejerslev
7980 Vils

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Smedebjergevej 58
Vejerslev
7980 Vils
 
 20243996
Træffes det meste af dagen

Kontaktperson
Smedebjergevej 75
Vejerslev
7980 Vils
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 1
7980 Vils
 
 24452329
Fridag: fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13074313
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk