1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejerslev Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Præstevænget 10
Vejerslev
8881 Thorsø

Næstformand, Kirkeværge(Vejerslev Kirke)
Boskovvej 7
Borre
8850 Bjerringbro

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Hesselbækvej 18
Borre
8850 Bjerringbro

Menigt medlem
Hesselbækvej 17
Borre
8850 Bjerringbro

Menigt medlem
Borrevej 16
Borre
8850 Bjerringbro

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjelmensgade 20 st tv
8000 Aarhus C
 
 30707815
Fast fridag: Mandag
Jakob Fink

Sognepræst
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Fast fridag: Mandag
Thit Kirkeby-Hinrup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68327911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk