1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Storstensvænget 3A
Rødding
7860 Spøttrup
 

Næstformand
Mellemtoften 12
Lihme
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge(Lem Kirke)
Gadekæret 12
Vejby
7860 Spøttrup

Kasserer
Nordentoft 6
Kås Mark
7860 Spøttrup
 

Kontaktperson
Kærgårdsvej 78
Rødding
7860 Spøttrup
 

Menigt medlem
Præstegårdsmarken 8
Lem
7860 Spøttrup
 

Menigt medlem
Landevejen 4
Sdr Lem
7860 Spøttrup
 

Menigt medlem
Tværvej 9
Rødding
7860 Spøttrup
 

Menigt medlem
Frilandsvej 11
Rødding
7860 Spøttrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nymøllevej 9
Rødding
7860 Spøttrup
 
 97561044

Sognepræst
Ulstedvej 2
Ulsted
7884 Fur
 
 97561044

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68291917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk