1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejby Sogns Menighedsråd

Formand
Vejbyvej 750
Vejby
9760 Vrå
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Vejbyvej 577
Vejby
9760 Vrå
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Vejbyvej 742
Vejby
9760 Vrå
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mellergårdsvej 48
Vejby
9760 Vrå
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vejby Sønderhede 54
Vejby
9760 Vrå
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
 
 40207878

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19061213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk