1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kystvej 95
3210 Vejby
 
 40250257
tlf 40250257

Næstformand
Svejåsen 12
3210 Vejby

Menigt medlem
Sleipnersvej 48
3210 Vejby

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkebakken 4
3210 Vejby
 
Mandag er fridag

Menigt medlem
Tårnuglevej 2
3210 Vejby

Kontaktperson
Lundehøj 23
3210 Vejby
 

Menigt medlem
Kælderbjerg Park 11
3210 Vejby
 

Kirkeværge - ikke medlem
Hegnsvej 22
3220 Tisvildeleje
 

Overenskomstansat sognepræst
 
 24917970
Tlf.: 24917970, mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42700819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk