1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Veerst Sogns Menighedsråd

Formand
Kirkevej 21
Veerst
6600 Vejen
 
 61781265
Kirsten Maybrith Landmark

Næstformand
Kronborgvej 57
Veerst
6600 Vejen
 
 21439033
Jytte Marie Madsen

Kirkeværge, Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Veerst Skovvej 2
Veerst
6600 Vejen
Hanne Joan Ebbesen

Menigt medlem
Kronborgvej 24
Veerst
6600 Vejen
 
Ritta Bøje

Menigt medlem
Hedelundvej 2
Thorsted
6600 Vejen
 
Annemarie Vestergaard Thomsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 15
6622 Bække
 
 75389377
Mira Bang Pedersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Veerst Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37699616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk