1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vedslet Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Grumstrupvej 50
Grumstrup
8732 Hovedgård

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Kirkedalsvej 2
Vedslet
8732 Hovedgård
 

Kirkeværge
Hadrupvej 82
Vedslet
8732 Hovedgård
 

Menigt medlem
Grumstrupvej 48
Grumstrup
8732 Hovedgård
 

Formand for valgbestyrelsen
Grumstrupvej 15
Grumstrup
8732 Hovedgård
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
 
 75661208

Sognepræst
 

Sognepræst
Skovvej 13 B
8751 Gedved

Sognepræst
Kirkestien 2
Søvind
8700 Horsens
 
 29745015

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vedslet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13158312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk