1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vedslet Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirkedalsvej 2
Vedslet
8732 Hovedgård
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Grumstrupvej 50
Grumstrup
8732 Hovedgård

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Mølletoften 41
8700 Horsens
 

Kirkeværge
Hadrupvej 82
Vedslet
8732 Hovedgård
 

Kasserer
Kirkedalsvej 2
Vedslet
8732 Hovedgård
 

Sekretær
Kærsholmvej 2D
Grumstrup
8732 Hovedgård
 

Født medlem
Kirkestien 2A
Søvind
8700 Horsens
 

Sognepræst
telefonnr. 23376044 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Skovvej 13 B
8751 Gedved
 
 23376044

Sognepræst
Koldkilde 109
Elev
8520 Lystrup
 
 86785022

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vedslet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13158312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk