1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Varnæs Sogns Menighedsråd

Formand
Varnæsvigvej 39
Varnæs
6200 Aabenraa

Næstformand
Varnæsvej 737 st tv
Bovrup
6200 Aabenraa

Menigt medlem
Over Blåkrog 2
Varnæs
6200 Aabenraa

Kirkeværge
Bovrup Kirkevej 6
Bovrup
6200 Aabenraa

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kielsbjergvej 3
Bovrup
6200 Aabenraa
 
 42383824

Menigt medlem
Søndermarksvej 36
Varnæs
6200 Aabenraa
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Varnæsvej 700
Varnæs
6200 Aabenraa
 
 74680128

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Varnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30489217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk