1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vangede Sogns Menighedsråd

Formand
Søbredden 35 2 th
2820 Gentofte
 
 26179710
Torsdage fra kl. 10 i Vangede Kirke

Næstformand
Toftekærsvej 28 B
2820 Gentofte
 

Kontaktperson
Horsevej 4
2820 Gentofte
 

Kasserer
Vangede Bygade 142
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Ved Bommen 6
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Mosebuen 36
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Nymosevej 1B
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Slagstrupvej 28
Ll Valby
4200 Slagelse
 

Formand for valgbestyrelsen
Fennevangen 23
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Søager 4
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Ericavej 154
2820 Gentofte
 

Kirkeværge - ikke medlem(Vangede Kirke)
Mosebuen 40 st
2820 Gentofte

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vangede Bygade 132
2820 Gentofte
 
 39962292

Sognepræst
Byledet 6
2820 Gentofte
 
 39962298

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vangede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10958628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk