1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vang Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tvorupvej 36
Tvorup
7700 Thisted
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Klostergårdsvej 6
Vang
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Mellemvej 4
Vang
7700 Thisted
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Digevænget 1
Sjørring
7700 Thisted
 

Kontaktperson
Djernæsvej 8
Tvorup
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodals Bakke 1
7700 Thisted
 
 97974014
Tlf. 97 97 40 14 Alle dage med undtagelse af mandag, som er fridag.
Anne Marie Nande Kraft

Sognepræst
Lyngbyvej 36
7755 Bedsted Thy
 
 21388665
Tlf. 21 38 86 65 Træffes efter aftale
Helle Sommer Kjærgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23036428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk