1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

Formand
Kirkesvinget 2
Oue
9500 Hobro
 

Næstformand
Bækparken 36
Valsgård
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Oue Kirke)
Rostrupvej 33
Redsø
9500 Hobro

Kasserer
Frisdalsvej 13
Valsgaard
9500 Hobro
 
 40885595
Hvis ikke jeg lige er ved telefonen, ringer jeg tilbage straks jeg ser at der har været ringet. Mvh Laila

Kontaktperson
Gl Skolevej 6
Valsgård
9500 Hobro
 

Kirkeværge(Valsgaard Kirke)
Stinesmindevejen 12
Stinesminde
9500 Hobro
 

Menigt medlem(Valsgaard Kirke)
Houtvedvej 5
Houtved
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Engbrynet 13
Valsgaard
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Tingmosevej 20A
Valsgård
9500 Hobro
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Skolemarken 11A
Oue
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Friisdals Alle 21, Valsgaard
9500 Hobro
 
 24653388

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22628410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk