1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Topasvej 8
Strøby Egede
4600 Køge
 

Næstformand
Præsteengen 18
Valløby
4600 Køge
 

Kirkeværge(Valløby Kirke)
Sognevej 38
Valløby
4600 Køge
 
Kirkeværge både Valløby og Strøby kirker

Kirkeværge(Tårnby Kirke)
Køgevej 77
St Tårnby
4652 Hårlev
 

Kasserer
Egelundsvej 21
Strøby Egede
4600 Køge
 

Menigt medlem
Hovedgaden 60G
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Engvangsvej 3
Strøby Egede
4600 Køge
 

Menigt medlem
Kirkehøjen 6
Valløby
4600 Køge
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Skovvangsvej 23
Strøby Egede
4600 Køge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegården 1
4671 Strøby
 
 23490966
Træffes efter aftale, undtagen fredag

Sognepræst
Vallørækken 3
Vallø
4600 Køge
 
Telefon nummer: 2979 5152. Træffes efter aftale, undtagen mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Strøby-Valløby-Tårnby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38162608
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk