1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Valby Sogns Menighedsråd

Formand
Vægterstræde 3
2791 Dragør
Trine Birgitte Smith

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
N. Jespersens Vej 8 1 tv
2000 Frederiksberg
Jørgen Robert Lilje-Jensen

Menigt medlem
Hornemanns Vænge 45 3 th
2500 Valby
Kirsten Damgaard Madsen

Kirkeværge
Vigerslev Allé 64 2 tv
2500 Valby
Anne Lise Bøttker

Menigt medlem
Søndermarksvej 7 st
2500 Valby
Lisbet Martensen Rasmussen

Kontaktperson
Bjerregårdsvej 4
2500 Valby
Elin Edlund Andersen

Menigt medlem
Jens Lillelunds Vej 1 2 mf
2920 Charlottenlund
Kai Kristian Wøldike Bested

Menigt medlem
Beatevej 8 3 3
2500 Valby

Menigt medlem
Erik Ballings Vej 4C st tv
2500 Valby
Bente Doctor Jacobsen

Kasserer
Hammelstrupvej 40 st tv
2450 København SV
Jette Viborg Sørensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndermarksvej 9
2500 Valby
 
 36160125
Træffes bedst: tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. Torsdag kl. 17 – 18, lørdag efter aftale. Fast fridag: mandag.
Frank Bjørn Christensen

Sognepræst
Skovbogårds Allé 16
2500 Valby
 
 36177827
Træffes bedst: tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 11. Torsdag kl. 17 – 18, lørdag efter aftale. Fast fridag: mandag.
Hanne Lise Rosenberg

Sognepræst
C.F. Richs Vej 99C st mf
2000 Frederiksberg
 
 36303545
Tlf. 33 21 20 76 NB! Træffes kun på dette nummer.
Sørine Gotfredsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Valby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59761110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk