1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Valby Sogns Menighedsråd

Formand
Ahornvænget 7
3200 Helsinge

Næstformand, Kasserer
Løgelandsvej 25
3200 Helsinge
 

Kirkeværge
Aggebovej 23
3200 Helsinge
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Valby Gade 12
Valby
3200 Helsinge
 

Menigt medlem
Græstedvej 51
Sletelte
3200 Helsinge
 

Provst
Skolegade 2
3200 Helsinge
 
 48794121

Sognepræst (kirkebogsfører)
Parkvænget 4
3200 Helsinge
 
 40402382

Sognepræst
Samsøvej 9
3140 Ålsgårde

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Valby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70729512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk