Menighedsråd

Væggerløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Væggerløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7580@SOGN.DK
CVR-nummer: 60003319

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hasseløvej 45
Hasselø
4873 Væggerløse
Tlf: 20 32 40 87
Næstformand, Kontaktperson
Næsbjergvej 6
4873 Væggerløse
Tlf: 22 78 96 00
Kirkeværge
Pilesvinget 9
Sundby
4800 Nykøbing F
Tlf: 20 82 80 74
Kasserer
Snerlevej 26
4873 Væggerløse
Tlf: 21 70 16 00
Medlem af valgbestyrelsen
Næsbanken 1
4873 Væggerløse
Tlf: 23 23 97 66
Menigt medlem
Stovby Tværvej 7
4873 Væggerløse
Tlf: 22 42 92 16
Medlem af valgbestyrelsen
Ydunsvej 18
4873 Væggerløse
Tlf: 24 66 65 70
Sognepræst (kirkebogsfører)
Væggerløsevej 19
4873 Væggerløse
Tlf: 54177003
Træffetid: Træffes bedst tirsdag til fredag 10-11, eller efter aftale. Mandag fri. Telefonnummer: 54 17 70 03 eller 40 49 10 03

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.